File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 07, datë 02.03.2021, “Për caktimin e personelit të kualifikuar për përdorimin e pajisjeve të teknoogjisë së informacionit në Qendrën e Votimit”.