File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 07, datë 23.10.2020, “Për verifikimin e deklarimeve në formularin e vetëdeklarimit të kandidatit z. Flamur Lutfi Cena nga lista shumemërore për këshillin e bashkisë Dibër”.