File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 08, datë 18.01.2021 “Për miratimin e rezultatit të shortit për caktimin e relatorit të Kërkesave Ankimore nr. 01 dhe nr. 02, të paraqitura në KQZ në datën 18.01.2021”.