File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 08, datë 24.01.2022 “Për miratimin e formatit dhe specifikimeve të vulës së Komisionit të Administrimit Zgjedhor, vulës së Komisionit të Qendrës së Votimit, vulës së kryetarit të Komisionit të Qendrës së Votimit dhe vulës rezervë të Komisionit të Qendrës së Votimit për zgjedhjet e pjesshme vendore, të datës 6 mars 2022”.