Categories: Akte
Vendim nr. 9, datë 23.10.2020, “Për verifikimin e deklarimeve në formularin e vetëdeklarimit të kandidatit zj. Brunilda Hamit Sogani nga lista shumemërore për këshillin e bashkisë Gramsh”.