File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 1, datë 9.1.2024, “Për plotësimin e vakancës në Këshillin e Bashkisë Gramsh, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë “Bindja Demokratike”, zj. Brunilda Ramazan Gjevori”.