File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 10, datë 02.02.2024 “Për plotësimin e vakancës në Këshillin e Bashkisë Shijak, me kandidatin nga lista shumemërore e subjektit “Partia Socialiste e Shqipërisë”, zj. Mimoza Shefqet Xhihani”.