File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 10, datë 11.03.2021 “Për procedurën e hedhjes së shortit për përcaktimin e renditjes së subjekteve zgjedhore në fletën e votimit”.