File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 10, datë 23.10.2020, “Për emërimin e ndihmësave për auditet teknicienë për mbikëqyrjen e procesit të hartimit të listave të zgjedhësve, për zgjedhjet për Kuvendin të datës 25 prill 2021?.