File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 10, datë 25.01.2022 “Për miratimin e modeleve të zarfeve të sigurisë që do të përdoren në zgjedhjet e pjesshme vendore për kryetar bashkie të disa njësive vendore, të datës 6 Mars 2022”.