File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 100, datë 23.02.2021 “Për shpalljen e rezultatit të shortit për përzgjedhjen e monitoruesve për qarkun e Tiranës dhe Gjirokastrës”.