File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 100, datë 25.02.2022 “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Elbasan, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste të Shqipërisë, zj. Nadire Refat Çullhaj (Shkëmbi)”.