File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr.102, datë 8.3.2023 “Për shqyrtimin administrativ të raportimeve të veprimtarive publike të disa institucioneve, për periudhën 17 shkurt – 23 shkurt 2023”.