File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 105, datë 02.03.2021 “Për miratimin e vëzhguesve afatgjatë të organizatës “Qëndresa Qytetare”, për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvend të datës 25 prill 2021”.