File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 108 datë 08.03.2023 “Për shqyrtimin e kërkesës së partisë politike “Partia Ora e Shqipërisë”, për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.