File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 11, datë 12.01.2023 “Për shpalljen e rezultatit të shortit për caktimin e partisë që do të propozojë anëtarin e shtatë të Komisioneve të Zonave të Administrimit Zgjedhor (KZAZ-ve), në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.