File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 11, datë 26.10.2020, “Për verifikimin e deklarimeve në formularin e vetëdeklarimit të kandidatit zj. Marjola Ramadan Shuti nga lista shumemërore për këshillin e bashkisë Libohovë”.