File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 11, datë 31.01.2022 “Për përcaktimin e kushteve dhe kritereve që duhet të plotësojë personeli i kualifikuar për përdorimin e pajisjes së identifikimit elektronik të votuesve në qendrën e votimit dhe të procedurave të rekrutimit”.