File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 110, datë 13.05.2023 “Për pranimin për shqyrtim të kërkesës ankimore nr. 60, datë 13.05.2023 të depozituar nga subjekti zgjedhor ‘Lëvizja Bashkë’”.