File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 114, datë 08.03.2021 “Për miratimin e gazetarëve dhe operatorëve të report TV, për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvend të datës 25 prill 2021”.