File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 116, datë 18.05.2023 “Për kthimin për plotësim të kërkesës ankimore nr. 61, të depozituar në KQZ në datën 18.05.2023 nga ‘Partia Lëvizja e Legalitetit’”.