File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 12, datë 12.01.2023 “Për përdorimin e kodeve të sigurisë për pajisjen elektronike të identifikimit të zgjedhësve”.