File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 12, datë 26.01.2022 “Për miratimin e materialeve zgjedhore që do të përdoren për zgjedhjet e pjesshme për kryetar bashkie për disa njësi të qeverisjes vendore, të datës 6 Mars 2022”.