File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 12, datë 27.02.2023 “Për pranimin për shqyrtim të kërkesës së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve nr. 09, datë 17.02.2023”.