File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 12, datë 27.10.2020, “Për deklarimin të përfunduar dhe pa vendim përfundimtar të procedurës administrative të shqyrtimit të rezultatit të verifikimit të Prokurorit të Përgjithshëm për ish-funksionarin publik z. Andrin Mark Qehaja”.