File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 122, datë 22.05.2023 “Për mospranimin për shqyrtim të kërkesës ankimore nr. 66, datë 20.05.2023 të depozituar nga ‘Partia Lëvizja e Legalitetit’”.