File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 123, datë 10.03.2021 “Për kthimin për korrigjim të dokumenteve të listës shumemërore të kandidatëve për deputet të depozituara nga partia “Lëvizja e Re”, për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.