File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 124, datë 04.03.2022 “Për shqyrtimin e shkeljeve të konstatuara nga raportimi i monitorimit, për moszbatim të vendimit nr. 105 datë 28 Shkurt 2022 dhe 106 e 107 datë 1 Mars 2022, të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, ndaj Policisë Bashkiake Shkodër”.