File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 124, datë 22.05.2023 “Për kthimin e kërkesës ankimore nr. 68, të depozituar në KQZ në datën 20.05.2023 nga partia ‘Aleanca Demokristiane e Shqipërisë’”.