File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 126, datë 05.03.2022 “Për emërimin e zëvendëskryetarit të KZAZ nr. 55, qarku Fier”.