File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 127, datë 23.05.2023 “Për pranimin për shqyrtim të kërkesës ankimore nr. 68, datë 20.05.2023 të depozituar nga subjekti zgjedhor ‘Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisë’”.