File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 129, datë 10.03.2021 “Për kthimin për korrigjim të dokumenteve të listës shumemërore të kandidatëve për deputet të depozituara nga partia “Bindja Demokratike”, për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.