File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 13, datë 04.02.2022 “Për miratimin e udhëzuesve për mënyrn e raportimit financiar gjatë fushatës zgjedhore, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore”.