File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 13, datë 2.2.2024 “Për plotësimin e vakancës në Këshillin e Bashkisë Lezhë me kandidatin nga lista shumemërore e “Partisë Socialdemokrate”, z. Argert Mark Përkola”.