File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 13, datë 28.10.2020, “Për emërimin e auditit teknicien për mbikëqyrjen e procesit të hartimit të listave të zgjedhësve, për zgjedhjet për Kuvendin, të datës 25 prill 2021?.