File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 130, datë 23.05.2023 “Për pranimin për shqyrtim të kërkesës ankimore nr. 70, datë 22.05.2023 të depozituar nga ‘Partia Aleanca Progresiste LZHK”.