File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 132, datë 09.03.2022 “Për dhënien e mandatit të Kryetarit të Bashkisë Vorë, qarku Tiranë, z. Blerim Rustem Shera, për zgjedhjet e pjesshme për kryetar bashkie të datës 6 Mars 2022”.