File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 135, datë 24.05.2023 “Për shqyrtimin e kërkesës ankimore nr. 68, datë 20.05.2023 depozituar nga subjekti zgjedhor ‘Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisë”.