File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr.136 datë 08.03.2023 “Për shqyrtimin e kërkesës së partisë politike “Partia e Reformave Demokratike Shqiptare”, për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.