File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 137, datë 24.05.2023 “Për kthimin e kërkesës ankimore nr. 75, të depozituar në KQZ në datën 22.05.2023 nga partia ‘Aleanca Demokristiane e Shqipërisë’”.