File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 138, datë 11.03.2021 “Për kthimin për korrigjim të dokumenteve të listës shumemërore të kandidatëve për deputet të depozituara nga koalicioni “Aleanca” (AL), për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.