File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 138, datë 18.03.2022 “Për shpalljen e rezultatit të shortit për emërimin e ekspertëve kontabël të licensuar (auditues ligjor), të cilët do të kryejnë auditimin e fondeve të përfituara dhe të shpenzuara nga subjektet zgjedhore, si dhe kandidatët për kryetar bashkie, për fushatën zgjedhore për zgjedhjet e pjesshme vendore, të datës 6 mars 2022’’.