File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 138, datë 24.05.2023 “Për pranimin për shqyrtim të kërkesës ankimore nr. 76, datë 22.05.2023 të depozituar nga koalicioni ‘Bashkë Fitojmë’”.