File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 139, datë 24.05.2023 “Për pranimin për shqyrtim të kërkesës ankimore nr. 78, datë 22.05.2023 të depozituar nga ‘Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet”.