File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 14, datë 06.03.2022 “Për shqyrtimin e kërkesës ankimore nr. 07, datë 05.03.2022, depozituar nga Partia Demokratike e Shqipërisë”.