File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 14, datë 10.04.2021 “Për organizimin e punës në Vendin e Numërimit të Votave, radhën e veprimeve gjatë dorëzimit të materialeve zgjedhore, numërimit të votave dhe nxjerrjes së rezultatit të zgjedhjeve për Zonën e Administrimit Zgjedhor, për zgjedhjet në Kuvend të datës 25 prill 2021”.