File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 141, datë 06.04.2022 “Për verifikimin e të dhënave daktiloskopike të mbledhura nga pajisjet e identifikimit elektronik, për zgjedhjet e pjesshme për kryetar bashkie të datës 6 Mars 2022”.