File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 141, datë 15.03.2021 “Për caktimin e vendndodhjes së disa qendrave të votimit në ndërtesa private”.