File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 142, datë 25.05.2023 “Për pranimin për shqyrtim të kërkesës ankimore nr. 80, datë 23.05.2023 të depozituar nga Koalicioni ‘Bashkë Fitojmë”.