File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 143, datë 16.03.2021 “Për regjistrimin e z. Iljaz Shehu si kandidat për deputet i propozuar nga zgjedhësit, në zonën zgjedhore qarku Lezhë, për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.